1
LandingStep 1 of 5: Landing
2
TicketingStep 1 of 5: Ticketing
3
FormStep 1 of 5: Form
4
Review OrderStep 1 of 5: Review Order
5
Thank YouStep 1 of 5: Thank You
English
简体中文

Sustainability in the Cashmere Sector

Virtual Conference &

International Cashmere Expo

(Виртуал хурал ба үзэсгэлэнгийн танхим)

Date and Time (Огноо)

Exhibition Hall: September 14 - October 14 , 2021 (8:30 - 13:00 UTC+1)

Үзэсгэлэнгийн танхим: 9-р сарын 14 - 10-р сарын 14

Event Details (Арга ажиллагааны дэлгэрэнгүй)

The Sustainable Fibre Alliance is hosting a 3-day virtual conference this September to explore the importance of creating a sustainable cashmere industry - from animal welfare to environmental protection and safeguarding herder livelihoods.

Exhibitors will have their own customized booth in the virtual platforms exhibition hall where they can showcase their brand, share materials and information on their company and network with other stakeholders in the cashmere supply chain as well as design students. Your purchase includes admittance to the virtual conference live speaker sessions from September 14-16.

ТННЭ нь энэ 9-р сардвиртуал буюу цахим олон улсын хурлыг хүрээнд олон улсын ноолуурын экспо-г зохион байгуулж, салбартаа брэнд бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, илүү хариуцлагатай ноолуурын салбарболох талаар оновчтой шийдэл олох боломжийг олгож байна. Үзэсгэлэнд павилионтой оролцогчид виртуал платформын үзэсгэлэнгийн танхимд өөрсдийнхэв маягаар тохижуулсан павилионтой түүгээрээ өөрсдийн компани, сүлжээний талаарх материал, мэдээллийг брэнд, жижиглэнгийн худалдаачид, үйлдвэрлэгчид, боловсруулагчид болон бусад ноолууран хангамжийн сүлжээнд оролцогч талуудтай холбогдож хүрээгээ тэлэхболомжтой болно.