DIGITAL NEPCON VIETNAM 2021
1
LandingStep 3 of 3: Landing
2
FormStep 3 of 3: Form
3
Thank YouStep 3 of 3: Thank You

Thank you for registering for
DIGITAL DIGITAL NEPCON VIETNAM 2021!

Date and Time

From Wed, November 17, 2021 - Fri, November 19, 2021
09:00 AM - 05:00 PM (GMT+07:00)

We look forward to having you on the showday on November 17, 2021. You are now in our waitlist and will receive a confirmation notice with access link via the email. If you have any questions, please contact us via phone number at +84 28 6287 3355 or email [email protected]

Sincerely,

Trân trọng cảm ơn Quý vị đã đăng ký tham quan


TRIỂN LÃM TRỰC TUYẾN ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ - NEPCON VIỆT NAM 2021 !

Thời gian sự kiện

Từ thứ Tư, 17/11/2021 đến thứ Sáu, 19/11/2021
09h sáng - 05h chiều (GMT+07:00)

Chúng tôi rất hân hạnh chào đón Quý vị vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. Quý vị sẽ nhận thông báo xác nhận và đường dẫn truy cập vào buổi triển lãm trực tuyến qua email. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên lạc chúng tôi theo số +84 28 6287 3355 hoặc gửi email đến [email protected].

Trân trọng,